Давид (1501-1504. Мрамор. Высота: 5,17 м. Академия, Флоренция)